Recykling i odpowiedzialność – co się dzieje ze starymi zbiornikami paliwa?

marzec 15 2024
aluminiowy zbiornik paliwa

Wzrost liczby nowych samochodów ciężarowych i busów pociąga za sobą rosnący problem z zagospodarowaniem odpadów motoryzacyjnych. Ze względu na potencjalne zagrożenie dla środowiska odpady takie jak stare zbiorniki paliwa wymagają zastosowania specjalnych procedur utylizacji lub recyklingu. Każdy właściciel zdemontowanego zbiornika jest więc odpowiedzialny za to, by trafił on do sieci recyklingu. Właściwe postępowanie ze zbiornikami paliwa pozwala ograniczyć ich niekorzystny wpływ na środowisko i odzyskać część surowców.

SPIS TREŚCI

 

Przepisy dotyczące odpowiedzialności za zbiorniki paliwa

Szczegółowe zasady postępowania ze starymi zbiornikami paliwa reguluje Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zgodnie z jej założeniami właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji powinien przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów. W przypadku wymiany starego zbiornika paliwa odpowiedzialność za niego ponosi podmiot naprawy, który jest zobowiązany do przekazania odpadów odpowiedniemu przedsiębiorstwu. Podobne zasady stosuje się przy montażu dodatkowego zbiornika paliwa.

Warto pamiętać, że zbiorniki paliwa, ze względu na swoją łatwopalność, zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego lub zdrowia ludzi i zwierząt. Tego typu odpady powinny być więc transportowane przez specjalne firmy spełniające wymagania wynikające z Umowy ADR. Zasady prawidłowego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi reguluje Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku.

Wpływ starych zbiorników paliwa na środowisko

Zagrożenia stwarzane przez stare zbiorniki paliwa są związane głównie ze znajdującymi się wewnątrz nich resztkami paliwa, które mogło zostać wchłonięte również przez ścianki. Nieszczelne zbiorniki na paliwo mogą powodować przedostanie się paliwa do otoczenia i skażenie gleby czy wody. Dodatkowym problemem, jaki powodują zdemontowane zbiorniki paliwa do samochodów ciężarowych, jest ryzyko wybuchu i poważnych obrażeń u osób znajdujących się w pobliżu.

Nowoczesne metody recyklingu starych zbiorników paliwa

Recykling zbiorników samochodowych ma na celu ograniczenie niekorzystnego oddziaływania wyprodukowanych pojazdów na środowisko. Proces recyklingu samochodowych zbiorników na paliwo może odbywać się na trzech poziomach:

  • produktowym – polega na ponownym wykorzystaniu zbiorników w dobrym stanie technicznym,
  • materiałowym – służy pozyskaniu surowców, które będą mogły zostać wykorzystane do produkcji nowych zbiorników na paliwo,
  • energetycznym – polega na odzyskaniu w procesie recyklingu energii cieplnej.

Kluczową rolę w procesie recyklingu odgrywają stacje demontażu, które są odpowiedzialne za zbieranie, transport i odzysk części oraz materiałów, a także przekazywanie odpadów do dalszej obróbki. Zbiorniki paliwa świętokrzyskie zazwyczaj w pierwszej kolejności trafiają właśnie tam. Następnie materiały odzyskane w procesie recyklingu kierowane są do zakładów produkcyjnych. Odpady, które nie mogą zostać wykorzystane, trafiają na składowiska.

Samochodowe zbiorniki paliwa mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak stal, aluminium czy tworzywa sztuczne (polietylen). Pierwszym etapem recyklingu zbiorników na paliwo jest usunięcie z nich resztek paliwa, które zostaje przekazane do odpowiedniego zakładu. Następnie przeprowadzany jest demontaż zbiornika. Na kolejnym etapie odpady transportowe trafiają do młynów przemysłowych, czyli tzw. strzępiarek rozdrabniających, które umożliwiają odzyskanie metali. Zbiorniki na paliwo z tworzyw sztucznych w ramach recyklingu są poddawane rozdrobnieniu do fazy granulatu. Materiały takie jak polietylen mogą być obecnie efektywnie odzyskane i ponownie wykorzystane do produkcji nowych zbiorników na paliwo. Z kolei wymontowane stare, ale szczelne zbiorniki paliwa mogą zostać przekazane do regeneracji i na sprzedaż.

Chciałbyś zamontować aluminiowy zbiornik paliwa w swoim busie?

 

Sprawdź naszą ofertę i wybierz rozwiązanie, które pozwoli Ci oszczędzić czas i przejechać dłuższe trasy bez dodatkowego tankowania.

Przyszłość odpowiedzialnego postępowania ze starymi zbiornikami paliwa

Dzięki recyklingowi duże zbiorniki na paliwo nie stwarzają zagrożenia dla otoczenia. Co więcej, możliwe jest zmniejszenie masy takich odpadów i odzyskanie części surowców. Z tego względu każdy producent zbiorników paliwa powinien uwzględnić możliwość poddania ich późniejszemu recyklingowi.

Problemy związane z recyklingiem zbiorników na paliwo można ograniczyć poprzez wybór do samochodu odpowiednich modeli. Aluminiowy zbiornik paliwa  jest odporny na korozję i uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu może być w sposób bezpieczny dla środowiska użytkowany przez wiele lat. Dodatkowo zbiorniki aluminiowe na zamówienie mogą zostać poddane recyklingowi z dużym zyskiem energetycznym.

Znaczenie dla środowiska ma nie tylko to, co stanie się ze starymi zbiornikami paliwa, ale również, czym zostaną zastąpione. Powiększone zbiorniki paliwa do busów pozwalają zwiększyć wydajność transportu i ograniczyć częstotliwość tankowania. Pojemność zbiornika paliwa tego typu może wynieść nawet 300 l.

 

FAQ

1. Dlaczego stare samochodowe zbiorniki paliwa mogą stanowić zagrożenie dla środowiska?

Stare zbiorniki paliwa mogą ulec rozszczelnieniu i przyczyniać się do skażenia środowiska. Dodatkowo, ze względu na pozostałe w nich resztki paliwa, zbiorniki paliwa składowane w niewłaściwy sposób mogą doprowadzić do wybuchu.

2. Kto ponosi odpowiedzialność za zbiornik paliwa w tirze?

Duże zbiorniki w samochodach powinny zostać przekazane przez właściciela lub zakład naprawy pojazdów do stacji demontażu, która skieruje je do recyklingu.

3. Co dzieje się ze starymi zbiornikami paliwa?

Zbiorniki paliwa do samochodów ciężarowych mogą zostać poddane regeneracji i trafić na sprzedaży lub po odpowiedniej obróbce stanowić surowiec wtórny.